Ramadan Theme Mini Bar_AR_0.png
dd

شغفها بالتصنيع الرقمي خلّاها تقدّم على مختبر التصنيع الرقمي من أورنج، وبعد ما تدرّبت صارت متطوّعة فيه! تعرّفوا على ديانا الحباشنة.